Livrare si receptie

Transportul marfii se efectueaza in functie de fiecare livrare.

Cumparatorul este obligat sa primeasca marfa de la caraus, intocmind actele doveditoare in caz de neconformitati. In cazul in care mijlocul de transport este returnat nedescarcat cumparatorul suporta toate costurile aferente.

Pentru o buna executare a contractului, cumparatorul va desemna un delegat care sa semneze pentru acceptare factura, respectiv avizul de insotire a marfii si va comunica vanzatorului, numele si datele de identificare a persoanei respective.

La documentele de transport se vor anexa:
 • avizul de insotire a marfii.
 • scrisoarea CMR dupa caz
 • alte documente convenite intre parti……………………………………………………….

La data incarcarii marfurilor in mijlocul de transport, riscurile asupra marfurilor se transmit de la vanzator la caraus.

Livrarea produselor se va face pe baza de receptie cantitativa si calitativa, efectuata la sediul Cumparatorului/Vanzatorului sau in locatia unde s-a convenit ca se va face livrarea.

In cazul in care prezenta reprezentantului vanzatorului nu este posibila in locatia de descarcare, procesul verbal de receptie va fi semnat de caraus.

Marfa receptionata nu mai poate constitui obiectul unor reclamatii ulterioare in ceea ce priveste cantitatea.

Calitatea produselor este atestata prin certificat de calitate sau declaratie de performanta ce insotesc produsele la livrare.

Reclamatiile ulterioare referitoare la viciile aparente de calitate pot fi formulate in scris  in termen de 24H(ore), de la data receptiei marfii, prin orice mijloc de comunicare care permite confirmarea de primire.

Reclamatiile calitative trebuie realizate in scris conform prevederilor de mai jos, in caz contrar nefiind luate in seama:
 • numarul si data contractului;
 • numarul comenzii;
 • denumirea produsului/produselor
 • seria si numarul facturii/avizului de expeditie
 • numarul coletelor
 • starea ambalajului
 • poze,inregistrari video din care sa reiasa neconformitatea;
 • motivul reclamatiei
 • semnatura si stampila reprezentantilor ambelor parti sau a carausului, cand prezenta reprezentantului  vanzatorului nu este posibila.
 • locul si data incheierii procesului-verbal;
Vanzatorul in termen de 2(doua) zile lucratoare de la primirea reclamatiei poate sa raspunda cu punctul sau de vedere si/sau poate sa decida:
 • respingerea reclamatiei, comunicand cumparatorului motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • remedierea marfii/serviciilor reclamate pe cheltuiala sa;
 • acordarea unui discount;
 • inlocuirea marfii sau returnarea acesteia.

Cumparatorul NU este indreptatit sa solicite daune interese de la vanzator, cu privire la calitatea sau cantitatea marfurilor achizitionate, daca nu a respectat procedura de reclamatie sus-mentionata. 

Reclamatiile NU il exonoreaza pe cumparator de obligatia de a plati produsele care nu au fost reclamate sau de a respecta celelante obligatii contactuale. Reclamatiile verbale sau telefonice nu vor fi luate in considerare

Vanzatorul garanteaza Cumparatorul contra evictiunii totale sau partiale, dar si contra viciilor ascunse ale bunurilor livrate, in conformitate cu prevederile legale in materie.