TS81

Planul Urbanistic Zonal (PUZ)

Planul Urbanistic Zonal este un proiect cu rol de reglementare specifică privind dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate. Acesta stabilește obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni sau restricții) care vor fi aplicate în utilizarea terenurilor. Cu alte cuvinte, PUZ-ul este o fază premergătoare realizării investiției propriu zise.

Categorii de probleme abordate de PUZ:

 • organizarea rețelei stradale;
 • zonificarea funcțională a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturalp în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • indici și indicatori urbanistici – regim de aliniere, de înălțime, POT (Procentul de Ocupare al Terenului) și CUT (Coeficientul de Utilizare al Terenului);
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic și circulația terenurilor;
 • delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită (dacă există în zona studiată);
 • măsuri de delimitare până la eliminarea efectelor unor riscuri naturale și antropice;
 • măsuri de protecție a mediului;
 • reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului.

Structura Planului Urbanistic Zonal

Un PUZ se elaborează în format analog și digital și conține atât piese scrise (memoriul general și regulamentul local de urbanism) și pese desenate. Memoriul general descrie situația existentă și prezintă concluziile studiilor de fundamentare. În schimb, regulamentul local de urbanism este elaborat în baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism cu adaptare la problematica zonei și reglementărilor din Planul Urbanistic General.

Etape de lucru ale Planului Urbanistic Zonal:

 • inițierea PUZ-ului de către colectivitatea locală;
 • informarea populației;
 • desemnarea elaboratorului prin selecție sau licitație;
 • stabilirea temei-program pentru plan;
 • culegerea și interpretarea informațiilor cum ar fi anchete, observații locale, proiecte de investiții aprobate, Planuri Urbanistice de Detaliu, statistici privind evoluția populației, studii de marketing urban, etc;
 • elaborarea propunerilor preliminare;
 • efectuarea consultărilor pe parcurs;
 • introducerea în documentație a propunerilor enunțate de populație;
 • avize, acorduri și definitivarea PUZ-ului;
 • aprobarea Planului Urbanistic Zonal se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar prevederile documentației de urbanism.

Valabilitatea PUZ-ului

Se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local în raport cu scopul elaborării sau complexitatea obiectivelor de investiții care l-a generat.

Lasa-ne o solicitare si te vom contacta pentru sfaturi si oferta de pret!