Tehnolemn

Ce acte avem nevoie pentru constructia unei case

Am vorbit de foarte multe ori despre constructia unei case, ce materiale sunt necesare, ce costuri implica, insa nu am vorbit niciodata despre actele necesare realizarii constructiei.

In acest articol vom discuta despre actele necesare constructiei (care nu sunt putine), astfel incat sa va fie mai usor atunci cand mergeti pe acest drum.

 

Tehnolemn

Acte necesare emiterii CERTIFICATULUI DE URBANISM:

 • – Extras de carte funciara pentru informare, actualizat la zi, eliberat de O.C.P.I. , original;
 • – Extras din planul cadastral de pe o ortofotoplan, actualizat la zi, eliberat de O.C.P.I., (in original);
 • – Act de proprietate (copie);
 • – Cadastru teren (2 exemplare copii);
 • – Chitanta cu contravaloarea taxei pentru emiterea certificatului de urbanism (copie).

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

extras-de-carte-funciara

Ce acte avem nevoie pentru eliberarea Cerftificatului de Carte Funciara pentru informare:

 • – cerere tip de eliberare;
 • – incheierea de intabulare a imobilului sau un vechi extras de carte funciara sau un act din care sa rezulte numarul de carte funciara sau numarul cadastral;
 • – dovada achitarii integrale a tarifului;
 • copie CI
 • – tarif in regim normal: 20 lei
 • – tarif in regim de urgenta: 20 lei +100 lei (tariful normal + de 4 ori tariful normal)

Termenul de solutionare este de doua zile lucratoare, iar pentru urgente se elibereaza in patru ore.

EXTRAS DIN PLAN CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN

Ce este? Este sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului. Extrasul de plan cadastral se elibereaza in format analogic, la o scara convenabila, avand ca suport ortofotoplanul.

Extrasul de plans cadastral se elibereaza in mod obligatoriu de catre toate oficiile teritoriale unde este implementata aplicatia e-terra.

ACT DE PROPIETATE

Actul de proprietate se emite pentru:

 1. Terenuri
 •  – contract de vanzare-cumparare sau act donatie prin care s-a dobandit terenul;
 •  – certificat de mostenitor care sa ateste faptul ca proprietatea a fost dobandita de actualii proprietari prin mostenire impreuna cu actele defunctului;
 • – hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in urma unui proces de divort, partaj;
 • – titlu de proprietar eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului  de Proprietate a Terenurilor.

2. Teren si constructie

 • – contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala prin care s-a dobandit terenul si constructia;
 • – certificat de mostenitor care sa ateste faptul ca proprietatea a fost dobandita de actualii proprietari prin mostenirei impreuna cu actele defunctului;
 • – contract de vanzare-cumparare sau act donatie in forma autentica notariala prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificatul de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie;
 •  – hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in urma unui proces de divort, partaj.

CERTIFICATUL FISCAL PENTRU CADASTRU TEREN

Pentru a putea elibera Certificatul pentru Cadastru si Intabulare

 • – Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
 • – Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
 • – Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 • – Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original.

Pentru celelalte avize si acte antemergatoare constructiei vom scrie in articolele viitoare.

Block "block-footer-articole" not found