TS80

Planul Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială. Acesta se întocmește la cererea Primăriilor sau a Consiliilor Județene, se adresează tuturor UTA-urilor din subordine și include prevederi pentru suprafețele intravilane și extravilane. PUG stabilește norme generale pe baza cărora se elaborează la scară mai mici Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) despre care vom discuta în următoarele săptămâni.

Scopul elaborării PUG

Cu toate că suntem un stat unde birocrația domnește, aceste planuri au un rol esențial. Există mai multe scopuri pentru care se elaborează PUG:

 • stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților;
 • menționarea arealelor cu riscuri naturale precum alunecări de teren, inundații, neomogenități geologice;
 • creșterea calității vieții în sectorul locuințelor și serviciilor;
 • fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică;
 • asigurarea suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire;

Categorii generale de probleme abordate în cadrul PUG

 • îmbunătățirea relațiilor cu localitățile subordonate (orașe, comune, sate);
 • delimitarea zonelor din teritoriu după diferite criterii: funcționalitate, risc, arii protejate, etc.
 • valorificarea potențialului natural, economic și uman;
 • reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 • modernizarea echipării edilitare;
 • evidențierea formelor de proprietate sau al terenurilor și circulația juridică a acestora;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

Etapele întocmirii Planului Urbanistic General

 • inițierea elaborării – ese obligatorie prin Hotărâre a Guvernului României (HG) și se face de câtre Primărie sau Consiliul Județean (CJ);
 • informarea populației cu privire la scopul elaborării de către entitatea publică care a inițiat procedura;
 • desemnarea elaboratorului – prin selecție din minimum 3 oferte sau prin licitație în cazul teritoriilor mari și foarte mari;
 • stabilirea temei-program referitoare la problemele care vor fi soluționate prin documentație
 • tarifarea lucrării.

Valabilitatea PUG-ului

Planul Urbanistic General se actualizează la cel mult 10 ani. Termenul de valabilitate poate fi prelungit o singură dată prin Hotărăre a Consiliului Local sau Județean până la intrarea în vigoare a noului plan, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii a vechiului termen.

Lasa-ne o solicitare si te vom contacta pentru sfaturi si oferta de pret!